Magnificat Ursel Gemengd Koor

Koor Magnificat uit Ursel was een gemengd vierstemmig koor, in 1980 opgericht als liturgische voorzanggroep.

Gaandeweg evolueerde ons koor olv Karolien De Meyer naar een volwaardig concertkoor en zongen we een aardig en zeer afwisselend repertoire bij elkaar, van klassiek tot hedendaags.

Net dit experimenteren met de meest uiteenlopende genres maakte het koorleven van Magnificat zo boeiend.

Op 5 mei 2006 moest Magnificat voor altijd afscheid nemen van Karolien, die het koor door haar 25 jaar gedreven en enthousiasmerende leiding tot groei en bloei bracht.
Haar zus Griet De Meyer nam de leiding van het koor op een even gedreven manier over.

Het koor trok ook steeds meer mensen aan van buiten Ursel. Tegelijkertijd bleven sommige leden verknocht aan het koor, ook al woonden ze al lang ergens anders. We waren namelijk niet alleen enthousiaste zangers maar vooral een hechte vriendengroep.

Al waren we geen parochiekoor meer, toch bleven we trouw aan het kerkje van Ursel als concertlocatie en aan ons vaste publiek van plaatselijke sympathisanten.

Wij organiseerden jaarlijks voor onze koorleden een koorweekend, waarin we naast zingen, ook tijd maakten voor ontspanning.

Helaas moesten we ook afscheid nemen van enkele koorleden (overlijden, verhuis, ouderdom, …)

Intussen doemde Corona op en moesten we alle activiteiten gedurende 2 jaar staken.

We verloren nog een aantal koorleden en Magnificat werd te klein om nog succesvolle concerten te organiseren.


We hebben dan ook de beslissing genomen om te eindigen in schoonheid.


We zijn dankbaar voor zoveel muzikale inzet van zoveel mensen !