Magnificat Ursel Gemengd Koor

Magnificat


geniet


de steun van

Sponsors

Sponsors

Sponsors

Koor Magnificat uit Ursel is een gemengd vierstemmig koor.

In 1980 opgericht als liturgische voorzanggroep, zijn we al lang geen kerkkoor meer.

Gaandeweg evolueerde ons koor olv Karolien De Meyer naar een volwaardig concertkoor en zongen we een aardig en zeer afwisselend repertoire bij elkaar, van klassiek tot hedendaags.

Net dit experimenteren met de meest uiteenlopende genres maakt het koorleven van Magnificat zo boeiend.

Op 5 mei 2006 moest Magnificat voor altijd afscheid nemen van Karolien, die het koor door haar 25 jaar gedreven en enthousiasmerende leiding tot groei en bloei bracht.
Haar zus Griet De Meyer nam de leiding van het koor op een even gedreven manier over.

Het koor trok ook steeds meer mensen aan van buiten Ursel. Tegelijkertijd blijven sommige leden verknocht aan het koor, ook al wonen ze al lang ergens anders. We zijn namelijk niet alleen enthousiaste zangers maar vooral een hechte vriendengroep.

Al zijn we geen parochiekoor meer, toch blijven we trouw aan het kerkje van Ursel als concertlocatie en aan ons vaste publiek van plaatselijke sympathisanten.

Wij organiseren jaarlijks voor onze koorleden een koorweekend, waarin we naast zingen, ook tijd maken voor ontspanning.

Wij blijven op zoek naar enthousiaste nieuwe leden, die zich kunnen vrij maken op dinsdagavond, en die graag zingen in groep.

Heb je interesse? Kom vrijblijvend een repetitie bijwonen op dinsdag vanaf 19.30u in de zaal Katerhoek, Ijzeren Hand 16, 9910 Ursel.